BIP - www.bip.gov.pl   BIP - PIECKI
 Strona główna     Rejestr zmian   Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  Menu
  ∴ Ustawa o dostępie informacji publicznej
  ∴ Rozporządzenie w sprawie BIP
  ∴ Wniosek o udostępnienie
 
  Elektroniczna skrzynka podawcza
 
  Komunikaty Wójta Gminy
 
  Gmina Piecki
  ∴ Status prawny
  ∴ Organy gminy
  ∴ Wójt
  ∴ Rada Gminy
  ∴ Jednostki pomocnicze
  ∴ Jednostki Organizacyjne Gminy
  ∴ Zadania Gminy
  ∴ Współpraca Krajowa i Zagraniczna
  ∴ Mienie komunalne
  ∴ Nabór pracowników
 
  Urząd Gminy Piecki
  ∴ Dane teleadresowe
  ∴ Struktura Urzędu
  ∴ Sekretarz Gminy
  ∴ Skarbnik Gminy
  ∴ Wykaz stanowisk administracyjno - biurowych
  ∴ System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2000
  ∴ Nabór pracowników
 
  Finanse gminy
  ∴ Budżet
  ∴ Majątek Gminy
  ∴ Zasady udzielania dotacji
 
  Prawo miejscowe, uchwały, plany, programy
  ∴ Statut Gminy
  ∴ Uchwały Rady Gminy
  ∴ Zarządzenia Wójta
  ∴ Strategia rozwoju gminy
  ∴ Studium zagospodarowania przestrzennego gminy
  ∴ Podatki
  ∴ Wieloletni program : gospodarowanie zasobem mieszkaniowym
  ∴ Plany Rozwoju Lokalnego
  ∴ Program Ochrony Środowiska
  ∴ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piecki
  ∴ Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piecki na lata 2008-2032
 
  Co, gdzie i jak załatwić
  ∴ Podatki
  ∴ Gospodarka mieszkaniowa, utrzymania czystości w gminie
  ∴ Sporzadzanie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego
  ∴ Pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów
  ∴ Ewidencja ludności
  ∴ Zbiórki publiczne i imprezy masowe
  ∴ Dowody osobiste
 
  Ogłoszenia
  ∴ 2009
  ∴ 2008
  ∴ 2007
  ∴ 2006
  ∴ 2005
  ∴ 2004
  ∴ 2003
 
  Przetargi
  ∴ Roboty budowlane, dostawy lub usługi
  ∴ 2008
  ∴ 2009
  ∴ Nieruchomości
  ∴ 2008
  ∴ 2009
 
   Ogłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 
  Wybory
  ∴ Wybory uzupełniające do Rady Gminy Piecki - 2008
  ∴ Wybory do Sejmu i Senatu RP 21 październik 2007
  ∴ Wybory samorządowe 2006
  ∴ Wybory ławników sądowych 2008 – 2011
  ∴ Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 
  Inne
  ∴ Wnioski - wzory
  ∴ Ewidencja działalności gospodarczej
  ∴ Wycinka drzew
  ∴ Drogownictwo
  ∴ Podatki
  ∴ Gospodarka przestrzenna
  ∴ Zamierzenia organów
  ∴ Wójta
  ∴ Rady
  ∴ Protokoły z sesji Rady Gminy
  ∴ Rejestry, ewidencje i archiwa
  ∴ Oświadczenia majątkowe
  ∴ Radni
  ∴ Pracownicy
  ∴ Przetargi do 2007 r.
  ∴ Roboty budowlane, dostawy lub usługi
  ∴ Nieruchomości
  ∴ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  

UWAGA !!!

Od dnia 1 stycznia 2010 roku Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piecki znajdujący się pod adresem bip.piecki.com.pl pełni rolę archiwum i nie będzie dalej aktualizowany.

Jednocześnie informujemy, że został uruchomiony nowy Biuletyn pod adresem :

http://bip.warmia.mazury.pl/piecki_gmina_wiejska/

 

Nasz adres:

URZĄD GMINY PIECKI
ul. Zwycięstwa 34
11-710 PIECKITelefon: +48 89 742 20 29
Fax:      +48 89 742 20 65

adres e-mail:
gmina@piecki.com.pl

Urząd Gminy czynny jest od poniedziałku do piątku

w godzinach    7.15  - 15.15

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

http://www.cu.warmia.mazury.pl/

 

Informujemy, że opłatę skarbową od dnia 01.01.2007 r. należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Piecki (pokój nr 16)
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pieckach tj

Urząd Gminy

11-710 Piecki,

ul. Zwycięstwa 34

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Piecki

Nr rachunku: 41 9364 0000 2006 0001 0120 0001

 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
3904942 razy
Biuletyn HexnetBIP v 1.0 obsługuje: Regionalne Centrum Technik Komputerowych HEXNET Sp. z o.o.
ul. 1-Maja 13/216; 10-959 Olsztyn; tel. (0-89) 535-25-85; e-mail: hexnet@hexnet.pl
^